Novemberljus

Textil utställning i Botaniska Trädgården, Göteborg vintern 2000/2001.

Teknik:
Bondat, krympt textil för att erhålla struktur. Det textila materialet målades samt trycktes för att erhålla färg.

Textilierna fästes sedan på 13 träd och belystes med ljus för att skapa en dramatisk känsla.


Foto: Jan Berg