Shibori på siden
  • Shibori blandteknik (2011)
    Textila experiment. Detaljbild. Genom bränna ut på materialet har jag fått en stor kontrast mellan matt och blankt. Genom att använda ett blandmaterial tas färgen upp olika vilket skapar en störe känsla av djup. Jag kommer fortsätta och arbeta med detta i större format under 2012.

    Teknik:
    Shibori-infärgad siden/viskos, tryckt samt utbränt med Ausbrennerpasta.

  • Länk som leder tillbaks till Galleri Färgningl