• Laminering av handtryckt
  solskyddsväv.
  GFAB Kalmar 2008

  Konstnär: Eva Best

 • Laminering och skärning av
  handtryckt textil.
  GFAB Kalmar 2008

 • Ljusprojektioner

 • Målat japanskt papper,
  ljusfolier som sedan
  laminerats i glas.
  Glasprov 2002

  Konstnär: Eva Best

Jag började att laminera textil i glas under 90-talet eftersom jag ville hitta nya vägar där textil kunde användas inom offentlig miljö.
För att uppfylla krav på att konstverken skulle vara lättskötta och mer tåliga började jag kombinera textil med andra material.

Jag experimenterade med olika material såsom plexiglas, glaslaminat samt olika lacker men fastnade för glaslaminat, då glas enligt mig hade minst begränsningar.

Ganska snart insåg jag att textil och glas hade många likheter och kunde förstärka varandra.
Genom mitt sätt att arbeta med färg där jag lägger olika laserande lager på varandra kunde jag erhålla stor färgverkan men samtidigt bibehålla ett semitransparent uttryck.

I början när jag experimenterade med glas och textil fanns
det många tekniska begränsningar.
Exempelvis kunde man inte täcka hela glasytan med
egen dekor.
Dessa begränsningar finns inte idag då glaset kan vattenskäras vilket gör att man kan gå ända ut i kanten.
Detta ger stora möjligheter för gestaltning i det offentliga rummet där man kan skapa en känsla av helhet.

Jag har sedan 2000 experimenterat med att blanda olika material som målade och tryckta papper (perforerade papper), handtryckta textilier, ljusfolier och bladguld.
Jag lägger alltid egen dekor och samarbetar med GFAB i Kalmar.

Ett urval av glaslaminat gjorda av mig finns här.

I samarbete med Zenit AB har jag gjort vetenskapliga tester angående ljushärdighet samt hållbarhet utifrån de material jag använder och dessa tester visar att hållbarhet och ljushärdighet är mycket höga.

Jag använder inte digital/screentryck då jag anser att jag inte erhåller den transparens och briljans i färgerna som jag eftersträvar.

Genom att lägga egen dekor kan jag kombinera olika material. Detta möjliggör att jag kan skräddarsy lösningar som är utformade utifrån den miljö där laminatet skall finnas.
Detta skapar en helt annan flexibilitet samt mångfald där materialets egenskaper framhävs.
Genom att kombinera olika material som ljusfolier kan jag skapa partier som får olika uttryck beroende när på dagen
som verket beskådas.
Genom att skära ut, bränna ut i materialet kan jag spela med
ljus och skugga på ett helt annat sätt vilket skapar miljöer
som är föränderliga.

Jag vill bidra med min kunskap om färg och material för problemlösning inom offentlig miljö och skapa miljöer som främjar återhämtning och reflektion.
Genom lek med färg, material och strukturer vill jag ge platser och rum en identitet som förändras beroende på ljus.