Plenitude

Curator Joe Earle om Fiber Futures i New York 2011. Läs mer »

Utställningen anordnades av Japan Society i samarbete med International Textile Network Japan samt Tama University Art Museum.
Några av utställarna på Fiber Futures kommer närvara vid utställning samt seminarium (Plenitude) i Tokyo oktober 2013 bla Yuh Okana och Yasuko Iyanaga.

“ Vidare förhåller sig de utvalda konstnärerna på olika sätt till begreppet myckenhet (Plenitude);
en myckenhet som pendlar mellan det stillsamt vilande, pulserande, vibrerande och det pockande, stegrande (between quiescence and arousal). ”

Curator Thomas Laurien

Med anledning av Plenitude vernissage den 4 oktober 2013 i Tokyo närmar sig så har jag valt att lägga ut min högst personliga reflektion kring Shibori som fenomen.

För Curator Thomas Lauriens vision med projektet Plenitude Läs mer här »

Shibori har gått från ett smalt tekniskt begrepp (att knyta som reservageteknik) till att bli ett mer filosofiskt begrepp. Shibori präglas idag av stor mångfald med skiftande infallsvinklar.
Idag ligger fokus mer på att förvandla en yta genom struktur eller färg för att skapa en lek med våra sinnen samt väcka känslor och associationer hos betraktaren.

Genom manipulation av materialet kan textil upplevas som något annat ex sten, rinnande vatten eller metall. En lek i gränslandet mellan artificiellt och naturligt. Man ställer frågor. Vad är textil? Vad är Shibori?
Ovan finns en film som jag hoppas skall fungera som inspiration men också väcka frågor samt nyfikenhet för fiberns möjligheter.

Nederst finns också ett antal länkar som rör detta internationella utställningsprojekt PLENITUDE.

Följ gärna projektet på Facebook.


Eva Best 20130606

Om Plenitude:

Plenitude är ett utställningsprojekt och ett samarbete mellan bild- och formkonstnärer från Sverige och Japan. Gemensamt för de medverkande är att de i sina konstnärliga praktiker på olika sätt och i olika grad arbetar med eller förhåller sig till begreppet shibori.

Shibori är ursprungligen ett traditionellt japanskt hantverks- och formbegrepp, med betydelser som vrida, pressa, knyta och dra åt, men används idag även som ett samlande internationellt paraplybegrepp som betecknar såväl uttryck som teknik. Shibori inbegriper en mängd olika sätt att färga, mönstra och forma (textila) material eller att transformera dem i mer konceptuell bemärkelse.

Plenitude – myckenhet – kan vara ett konstnärligt förhållningssätt: en attityd och en drivkraft. Myckenhet kan kopplas till tolkningsbar mening men också höra hemma i ett affektregister före eller bortom det språkliga.

De sexton medverkande bild- och formkonstnärerna förhåller sig alla på olika sätt till myckenhet. Plenitude kommer att visas på Svenska ambassaden i Tokyo under oktober 2013. I samband med utställningen arrangeras ett publikt program med föreläsningar och artist talks.

De medverkande från Sverige och Japan är:

Eva Lagnert, Yasuko Iyanaga, Sara Casten Carlberg, Aya Osuka, Eva Marmbrandt, Yuh Okana, Kerstin Petersson, Eva Davidsson, Takumi Ushio, Anita Swahn, Asumi Hasegawa, Åsa Pärson, Reiko Hara, Elsa Chartin, Eva Best samt Chie Sakai.

Utställningen är curerad av Thomas Laurien och Yasuko Iyanaga.

Thomas Laurien

Infärgad textil av Eva Best 2013 Bild på bokomslag om Fiber Futures Bok skriven av Yoshiko I Wada

Nedan följer ett antal länkar som har med detta kulturutbyte att göra:

Yoshiko Iwamoto Wada var den som på allvar spred Shibori internationellt i början av 1990-talet. Hon arbetar internationellt som pedagog samt Curator. Hon har även skrivit ett antal böcker varav många räknas som moderna klassiker inom sitt område exempelvis Memory on Cloth: Shibori Now.