Vernissagekort
Plenitude

Vernissagekort Plenitude Tokyo 2013

i

Formgivning: Kayo Aoyama
Omslag: Detalj Fruset Landskap 2013 Eva Best
Fotograf: Jan Berg

Vernissagekort som pdf:
Vernissagekort Plenitude som pdf

Flyer som pdf:
Flyer som pdf

Infärgad textil av Eva Best 2013 Bok skriven av Yoshiko I Wada

Nedan följer ett antal länkar som rör detta kulturutbyte:

Yoshiko Iwamoto Wada var den som på allvar spred Shibori internationellt i början av 1990-talet. Hon arbetar internationellt som pedagog samt Curator. Hon har även skrivit ett antal böcker varav många räknas som moderna klassiker inom sitt område exempelvis Memory on Cloth: Shibori Now.